1917 Kunstlederfabriek

In  1917 kregen de panden waarin de huidendrogerij en leerlooierij waren gevestigd een andere bestemming. A. van de Pas, die op dat moment in de Koestraat 73 woonde, vroeg een Hinderwetvergunning aan voor de oprichting van een kunstlederfabriek.

BRON: RAT - sloopdossiers

Fragment uit de aanvraag voor een Hinderwetvergunning

 

Blijkbaar ging het goed met het bedrijf want een jaar later volgde een uitbreiding. Daartoe had P. vd Hout het woonhuis laten verbouwen tot werkplaats, waarbij de achterzijde werd opengebroken en de benedenverdieping tot één grote ruimte was opengebroken.

BRON: RAT - sloopdossiers

Tekening van de achterzijde van de panden aan de Oude Molenbochtstraat

 

In de voormalige huidendrogerij werd de vormerij voor kunstleder ingericht. In de naastgelegen ruimte werden twee lederpersen voor handkracht opgesteld, twee stanzmachines en een walsmachine. Deze laatsten werden aangedreven door een electromotor van 2 pk. Ook werd  hier een stoomketel geplaatst die diende voor het verwarmen van de werklokalen, het drogen van het kunstleder en het koken van lijm.

Op de verdieping werd een elektromotor van 7,5 pk geplaatst die diende voor de aandrijving van een breekmachine.

BRON: NTCBRON: NTC

                  NTC 4-6-1918                                      NTC 16-9-1918

 

In de kunstledervormerij werkten in totaal één man en zeven vrouwen. Op de zolder, waar de lederbrekerij een plaatsje kreeg, werkte één man. Voor deze laatste ruimte werd  bij het verlenen van de vergunning nog een restrictie opgelegd: er mocht alleen “… des nachts, dat is tussen 7 uur namiddag en 6 uur voormiddag…” gewerkt worden.

BRON: RAT - sloopdossiers

Restrictie bij de vergunning

 

De voorzieningen waren sober: weliswaar was er elektrische verlichting aanwezig maar voor de rest moest het personeel het doen met twee privaten (één voor mannen en één voor vrouwen) en een urinoir. Wasgelegenheid was er niet, een nooduitgang wel, maar de bijbehorende trap ontbrak blijkbaar ….

BRON: RAT - sloopdossiers

Situatieschet bij de kunstlederfabriek

 

TERUG

© 2013 Alle rechten voorbehouden.

Maak een gratis websiteWebnode