Bouwgeschiedenis

De huidige bebouwing van het Rosmolenplein is verre van planmatig opgezet en dat is goed te zien.  De gevelrij kenmerkt zich door een grote variatie in panden: kleine en grotere eengezinswoningen, middenstandswoningen en kleine bedrijfspanden, een appartementencomplex en een molen. Qua bouwjaar variëren zij van rond de eeuwwisseling (19e / 20e eeuw) tot het jaar 2003, waarin de appartementen werden opgeleverd.

Ook de achtergrond van de bewoners kende en kent een grote variatie. Aan het begin van de 20e eeuw vond een groot deel werk bij de werkplaats van de NS: wagenmakers, bankwerkers, machinisten, rijtuigschilders, zadelmakers, enzovoort. Maar ook de kleine middenstand vond hier een plaats: van bloemen tot manufacturen en van ijzerwaren tot ‘galanteriën’ vonden hier gretig afzet.

 

Op de volgende pagina’s volgt een beschrijving van alle nog bestaande panden. Daarbij is ten behoeve van het overzicht de volgorde van de huidige huisnummers aangehouden. De gegevens zijn gebaseerd op feitelijke bronnen zoals het Tilburgs bouwarchief en het Tilburgs adresboek. Maar wat zou het mooi zijn als de namen een gezicht gaan krijgen door middel van uw foto’s en verhalen!

De indeling is als volgt:

Westzijde: huisnummers 2 tot en met 14

Noordzijde: huisnummers 14a tot en met 34b

Zuidzijde: huisnummers 35 tot en met 81

Op de hoek: Hoefstraat 306, 308 en 310, Valentijnstraat 51, Koestraat 2 - 4

 

© 2013 Alle rechten voorbehouden.

Maak een gratis websiteWebnode